Εκτύπωση Βεβαίωσης Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική Χρήση Οικ. Ετών 2013-2018 


Προσοχή: Η παρούσα εφαρμογή αφορά τις βεβαιώσεις για φορολογική χρήση ποσών που καταβλήθηκαν τα έτη 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, και αφορούν τα οικονομικά έτη 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 αντίστοιχα

Ανακοίνωση: Πληροφορίες για αιτήσεις Α21 έτους 2017 θα είναι διαθέσιμες μετά την παραλαβή και επεξεργασία του σχετικού αρχείου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Είσοδος στο σύστημα

ΑΜΚΑ:
ΑΦΜ:
ΕΠΙΔΟΜΑ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ETOΣ:
 
Κωδικός ασφαλείας :
Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας
όπως αναγράφεται ακριβώς απο πάνω :
Προσοχή: Η εκτύπωση της Βεβαίωσης Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική Χρήση είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ του Επιδοματούχου.

Αν ο ΑΜΚΑ ή/και ο ΑΦΜ δεν είναι καταχωρημένος στο σύστημα του ΟΓΑ, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα).