Εκτύπωση Βεβαίωσης Συντάξεων για Φορολογική Χρήση 


Είσοδος στο σύστημα

Προσοχή: Η παρούσα εφαρμογή αφορά τις βεβαιώσεις για φορολογική χρήση ποσών που καταβλήθηκαν τα έτη 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 και 2011, και αφορούν τα οικονομικά έτη 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 αντίστοιχα

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ και τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου ΟΓΑ και τον ΑΦΜ:

ΑΜΚΑ:
ΑΜ ΟΓΑ:
ΑΦΜ:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ETOΣ:
 
Κωδικός ασφαλείας :
Εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας
όπως αναγράφεται ακριβώς απο πάνω
:Προσοχή: Η εκτύπωση της Βεβαίωσης για Φορολογική Χρήση είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ, του Αριθμού Μητρώου (ΑΜ ΟΓΑ) και του ΑΦΜ του Συνταξιούχου.

- Στη περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί στο αρχείο πληρωμών των συνταξιούχων σωστός ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ η βεβαίωση δεν εκτυπώνεται. Ο συνταξιούχος πρέπει να απευθυνθεί για τη διόρθωση των λανθασμένων στοιχείων στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ με την κάρτα του ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα).

- Αν ο συνταξιούχος είχε οφειλή προς τον Οργανισμό, έκανε αποπληρωμή οφειλής και επιθυμεί την έκδοση τροποποιημένης βεβαίωσης αποδοχών για να κάνει τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η βεβαίωση αποδοχών εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του συνταξιούχου, προς τον Κλάδο Ι΄ Μητρώου Συνταξιούχων & Πληρωμής Συντάξεων (Κεντρική Υπηρεσία fax 210 3822871), με συνημμένο αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής.