Εκτύπωση Βεβαίωσης Συντάξεων για Φορολογική Χρήση 


Είσοδος στο σύστημα

Προσοχή: Η παρούσα εφαρμογή αφορά τις βεβαιώσεις για φορολογική χρήση ποσών που καταβλήθηκαν τα έτη 2020-2011

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ, τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου ΕΦΚΑ(ΟΓΑ) - Υπερήλικα ΟΠΕΚΑ και τον ΑΦΜ:

ΑΜΚΑ:
ΑΜ ΕΦΚΑ(ΟΓΑ)-ΟΠΕΚΑ:
ΑΦΜ:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ETOΣ:
 
Κωδικός ασφαλείας :
Εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας
όπως αναγράφεται ακριβώς απο πάνω
:Προσοχή:Η εκτύπωση της Βεβαίωσης για Φορολογική Χρήση είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ, του Αριθμού Μητρώου Συνταξιούχου ΕΦΚΑ(ΟΓΑ) - Υπερήλικα ΟΠΕΚΑ και του ΑΦΜ.

- Στη περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί στο αρχείο πληρωμών των συνταξιούχων σωστός ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ η βεβαίωση δεν εκτυπώνεται. . Ο συνταξιούχος του ΕΦΚΑ(ΟΓΑ) πρέπει να απευθυνθεί για τη διόρθωση των λανθασμένων στοιχείων στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΕΦΚΑ(ΟΓΑ) και ο συνταξιούχος/επιδοματούχος ανασφάλιστος υπερήλικας στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή Περιφερειακές Διευθύνσεις) με την κάρτα του ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα).

- Αν ο συνταξιούχος/επιδοματούχος είχε οφειλή προς τον Οργανισμό, έκανε αποπληρωμή οφειλής και επιθυμεί την έκδοση τροποποιημένης βεβαίωσης αποδοχών για να κάνει τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η βεβαίωση αποδοχών εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του συνταξιούχου, προς την Ε΄Διεύθυνση Μητρώου Συνταξιούχων (π. ΟΓΑ στο φαξ 2103822871) και του συνταξιούχου/επιδοματούχου ανασφάλιστου υπερήλικα στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ, με συνημμένο αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής.